Бізнес вимагає від влади персональну відповідальність прокурорів і слідчих та автоматичне закриття “завислих” справ

Про це йдеться у зверненні учасників Конгресу “Реформа системи публічних фінансів – шлях до Відновлення України”.

Наводимо текст звернення повністю:

Ми, учасники Конгресу “Реформа системи публічних фінансів – шлях до Відновлення України”, представники бізнес об’єднань різних секторів економіки, усвідомлюючи спільну відповідальність за відновлення та стійкість економіки України, звертаємося до Президента України,  Верховної ради України, Кабінету міністрів України із такими пропозиціями:

Останнім часом надзвичайно загострилися виклики для України – воєнні, економічні, політичні, соціальні тощо.

Ми переконані, що для подолання ключових загроз, які на цей час стоять перед Україною, першочергово необхідно реалізувати такі завдання, визначені провідними аналітичними центрами та бізнес-об’єднаннями як ключові пріоритети на цей рік:

Ключові інституційні реформи, мінімізація корупції:

 1. Перезавантаження Бюро економічної безпеки, обрання голови на відкритому конкурсі з вирішальним голосом міжнародних партнерів, переатестація всіх співробітників протягом року, створення та затвердження якісних і кількісних показників ефективності БЕБ;
 2. Перезавантаження Державної митної служби України, обрання голови служби на відкритому конкурсі за участі міжнародних партнерів (з вирішальним голосом міжнародних представників), переатестація співробітників, встановлення ринкових з/п співробітникам (законопроєкт №6490д виключно за основу, його необхідно доповнити до 2 читання нормами щодо створення якісних Рад гром контролю);
 3. Перезавантаження Державної податкової служби України, обрання голови на відкритому конкурсі з вирішальним голосом міжнародних партнерів, переатестація співробітників, встановлення ринкових з/п співробітникам (законопроєкт №9243 виключно за основу, його необхідно доповнити до 2 читання нормами щодо створення якісних Рад гром контролю);
 4. Впровадження інклюзивного підходу у формуванні державних політик і стратегій. Роботі над законопроєктами і поданню їх до розгляду Верховною Радою має передувати експертне і публічне обговорення відповідної стратегії і державної політики. Покращити якість законодавчого процесу – передбачити обов’язковість подання АРВ всіма суб’єктами законодавчої ініціативи та необхідність певної мінімальної кількості депутатів-авторів для реєстрації проєкту закону. Обмеження подання альтернативних законопроектів з одного й того ж питання, щоб унеможливити законодавчій спам.

Відновлення та розвиток економіки, збереження економічного потенціалу:

 1. Впровадження оптимальної моделі економічного бронювання (бронювання працівників на підставі економічних показників), яка дає можливість в цифровий спосіб забронювати військовозобов’язаного за одну добу (е-бронювання), що своєю працею сприяє обороноздатності країни, а водночас сприятиме збільшенню податкових надходжень до бюджету, детінізації заробітних плат та збільшенню стійкості всіх форм бізнесу, включно з ФОП. Забезпечення ефективного та прозорого механізму виїзду за межі України у відрядження та ділові поїздки для керівників компаній, найманих працівників та ФОП;
 2. Впровадження системи підтримки та стимулювання підприємництва на територіях можливих бойових дій, в деокупованих громадах.
 3. Запобігання тиску правоохоронних органів на бізнес, що призводить до значних економічних втрат та зриву надходжень до державного бюджету. З цією метою необхідно запровадити наступні заходи, у тому числі шляхом внесення змін до законодавства:
 4. Встановити принцип презумпції невинуватості платника податків: не платник податків має доводити свою невинуватість, а податковий, митний чи правоохоронний орган має доводити наявність провини.
 5. Концентрація функцій досудового розслідування економічних злочинів виключно в Бюро економічної безпеки (БЕБ); інші правоохоронні органи не можуть виконувати функції досудового розслідування економічних злочинів.
 6. Встановлення особистої відповідальності слідчих, прокурорів та суддів за порушення Кримінального процесуального кодексу (КПК) України та стандартів діяльності прокурорів у сфері захисту інвестицій під час досудового розслідування – які вже прийняті і мають стати обов’язковими.
 7. Автоматизація процесу закриття “завислих” на роки кримінальних проваджень справ, забезпечення необхідних запобіжників для здійснення швидкого та неупередженого досудового слідства, встановлення чітких термінів досудового розслідування у всіх кримінальних провадженнях та судового контролю за їх додержанням.
 8. встановлення чітких термінів на повернення майна – встановлення граничного терміну для повернення вилученого майна чи зняття арешту (10 діб), а також та відповідальність слідчого за невиконання рішення суду. 
 9. Запровадити щомісячну публічність звітність, щодо кримінальних справ, які розслідуються більше 6-ти місяців та арештованого (вилученого) по ним майна в розрізі правоохоронних органів.
 10. Забезпечення захисту прав учасників кримінального провадження (законопроєкт №9211 за основу, з доповненнями до 2 читання).

Реформа податкової системи та митного законодавства:

 1. Зниження сукупного податкового навантаження на фонд оплати праці за умови заміщення не надходжень коштом скорочення видатків бюджету та з урахуванням детінізації і стимулу зростання економіки. Підготовка відповідних законодавчих змін заздалегідь для впровадження після скасування воєнного стану.
 2. Заміна дискреційного податку на прибуток податком на виведений капітал після завершення воєнного стану із підготовкою відповідних законодавчих змін заздалегідь.
 3. Зміна ідеології СМКОР з “каральної” на аналітичну, запровадження граничного терміну блокування податкових накладних. Підвищення обовʼязкового порогу реєстрації платником ПДВ.
 4. Забезпечення збереження поточної спрощеної системи оподаткування, мінімізувавши зловживання нею, зокрема: законодавчо визначити критерії для розділення трудових відносин і фрілансу. Заміна широкої фіскалізації ФОП 2-ої та 3-ої груп ЄП на фіскалізацію виключно ризикових категорій платників, які мають високу ймовірність досягнення лімітів ЄП.
 5. Збереження не змінності гарантованих зобов’язань щодо умов ведення бізнесу в податковому режимі Дія сіті протягом строку встановленого в статті 3 Закону України “Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні”
 6. Забезпечення повноцінного автоматичного обміну інформацією з іншими країнами, створення дієвого механізму автоматизованого зіставлення документів щодо митної вартості товарів.

Скорочення неефективних видатків держбюджету

 1. Перегляд бюджетних видатків з метою їх оптимізації, збільшення ефективності використання  та зменшення дефіциту бюджету. Адаптувати обсяг державних видатків до нових демографічних реалій – це стосується скорочення видатків на представницькі органи державної влади, систему правосуддя, освіту, охорону здоров’я та житлові субсидії.
 2. Встановлення об’єктивних  KPI для усіх бюджетних програм, публічне оприлюднення кошторисів бюджетних установ та проведення моніторингу ефективності витрачання коштів     на державні програми.

Представники бізнесу та аналітичних центрів закликають Президента України, Кабінет Міністрів України та народних депутатів обговорити та підтримати пропозиції, сформовані експертами та представниками бізнес-об’єднань за висновками досліджень, і якнайшвидше погодити та прийняти необхідні нормативно-правові акти. 

 Підписанти:

Асоціація платників податків України

Асоціація приватних роботодавців

Асоціація ІТ-Ukraine   

Всеукраїнська Аграрна Рада 

Всеукраїнська професійна асоціація підприємців

Спілка Українських підприємців

Бізнес-спільнота Board

CLUB100

СЕО Club 

CFO Club

Kharkiv ІТ Cluster 

Нафтогазова асоціація України

Торгово-промислова палата 

Український кластерний альянс 

Українська федерація індустрії безпеки 

Український клуб аграрного бізнесу 

Українська асоціація прямого продажу

Укрхарчопром

Коаліції бізнес-об’єднань:

Українська Рада Бізнесу 

Коаліція бізнес-спільнот за модернізацію України

Національна Бізнес Коаліція 

Developed by